Duurzaamheid


De chemische industrie speelt een sleutelrol in de verduurzaming van onze samenleving. De transitie naar een CO2-arme industrie is voor de chemische industrie dé topprioriteit van nu. Voor de chemie is het daarom van belang om efficiënt om te springen met grondstoffen, benutten van biomassa en afvalstoffen te gebruiken als grondstoffen. Door middel van verschillende programma’s en acties geeft VNCI invulling aan deze ambitie.

 

Binnen Duurzaamheid neemt het Responsible Care-programma een belangrijke plaats in. De nadruk binnen Nederland komt meer en meer te liggen op de bijdrage van de sector aan het verduurzamen van de maatschappij. Het programma blijft echter de basis voor het continue verbeteren van veiligheid, gezondheid en milieu in de sector op weg naar verduurzaming.

 

Drie duurzame actielijnen

Het RC-programma is voor VNCI-leden de basis om invulling te geven aan duurzaam ondernemen. Het Streefbeeld voor de Nederlandse chemische sector in 2030 en de Routekaart 2050 geven weer dat de industrie en aangrenzende sectoren die met chemische producten werken, in 2030 een broeikasgasreductie van 49% hebben gerealiseerd ten opzichte van 2005. Andere belangrijke onderdelen zijn het efficiënt omspringen met grondstoffen, het benutten van biomassa (15% biobased) en het gebruik van afvalstoffen als grondstoffen (10% chemisch recycled).

 

De VNCI beschrijft drie actielijnen om invulling te geven aan een duurzame toekomst.

1. Low carbon economy

2. Minimale impact op mens en milieu

3. Bijdrage aan welzijn en welvaart

De drie duurzame actielijnen dragen bij aan de UN Sustainable Development Goals. Meer informatie kun je vinden op de website.
 

 

Dialoog met stakeholders

Jaarlijks organiseert de VNCI een stakeholderdialoog. Tijdens de laatste editie – 22 mei 2019 – presenteerden we onze drie duurzame actielijnen. Hiermee wil de sector inzichtelijk maken hoe en aan welke UN Sustainable Development Goals (SDG's) zij een bijdrage wilt leveren.  De dialoog vormde een eerste reflectiemoment met vertegenwoordigers uit de politiek, ngo’s, kennisinstellingen, de financiële wereld en de industrie. 

 

Archief nieuwsberichten

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar