Biomassa


In de routekaart Chemistry for Climate beschrijft de Nederlandse chemische industrie hoe ze klimaatneutraal kan worden in 2050. Een onderdeel van de oplossing is de inzet van biomassa voor materialen. Door plantaardige koolstof te benutten in materialen wordt de CO2 langere tijd vast gehouden en werken we toe naar een circulaire en duurzame samenleving.

 

De chemische industrie is al langere tijd bezig om bijvoorbeeld resthout van bosbeheer, land- en tuinbouwafval en reststromen uit de voedingsmiddelensector om te zetten naar nuttige toepassingen.

Lees ook de column van Rosienne Steensma over biomassa | Alternatief voor fossiele koolstof.

In een serie infographics geven we een uitleg over biomassa als grondstof. 

Biomassa: #2 Suikerbiet een veelzijdig gewas

Biomassa: #1 Zetmeel als alternatieve grondstof voor materialen