Thema's

 • Veiligheid, gezondheid & milieu


  Chemiebedrijven streven ernaar dat medewerkers veilig en gezond werken en dat de negatieve impact op de omgeving zo klein mogelijk is.

  Lees meer
 • Energie & klimaat


  Een CO2-arme productie is voor de chemie topprioriteit, want cruciaal voor een duurzame toekomst en effici?nter gebruik van energie en grondstoffen.

  Lees meer
 • Innovatie & human capital


  Innovatie is alleen mogelijk met een goede kennisinfrastructuur. Daarom werkt de VNCI mee aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

  Lees meer
 • Ondernemerschap


  Een sterke chemische industrie is van groot belang voor bedrijvigheid en innovatie van de Nederlandse economie en verduurzaming van de samenleving.

  Lees meer